• Estafes piramidals

  • Irregularitats administratives

  • Reclamacions de múltiples afectats