• Negociacions extrajudicials i instauració de demandes contra els Bancs i les Caixes

  Clàusules sòl, Clàusules abusives en préstecs i Reclamació del pagat a l’excés

 • Gestions de dació en pagament, adjudicació, compravenda o lloguer d’immobles

 • Dret de propietat

 • Redacció de contractes

 • Processos judicials d’execució hipotecària, oposició per clàusules abusives

 • Reclamació de crèdits extrajudicial i judicialment

 • Arrendaments

 • Herències i successions

 • Divorcis i separacions

 • Liquidació del règim econòmic matrimonial

 • Aliments i pensió compensatòria per al/la cònjuge

 • Aliments i mesures relacionades amb els fills com la custòdia

 • Filiació

 • Intervenció i assessoria en conflictes econòmics conjugals

 • Indemnització per accidents de circulació

 • Indemnització per falles en la praxi mèdica